Nawigacja

Antykorupcja

CBA prowadzi działania o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym. W tym zakresie współpracuje z różnymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się tematyką korupcji.

STRONY INTERNETOWE

Na stronie internetowej cba.gov.pl zarówno w wersji polskojęzycznej, jak i anglojęzycznej, można znaleźć podstawowe informacje związane z działalnością Biura. W 2014 r. serwis dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w roku 2017 zmieniono jego szatę graficzną. Biuro prowadzi także działalność informacyjną na Facebooku i Twitterze.

CBA redaguje ponadto stronę internetową o charakterze edukacyjnym antykorupcja.gov.pl. Witryna internetowa zawiera informacje o charakterze edukacyjnym, obejmujące m.in. bieżące doniesienia medialne na temat korupcji i jej przeciwdziałania, analizy, raporty czy wyniki badań społecznych. Treści edukacyjne można także znaleźć na prowadzonych przez CBA serwisach Facebook, Twitter i YouTube.

PUBLIKACJE

CBA wydało 51 publikacji, z których 35 to opracowania w języku polskim, 9 - w języku angielskim i 7 dwujęzycznych - polsko-angielskich. Publikacje są udostępnione w formie e-booków i audiobooków na stronach internetowych Biura.

ANTYKORUPCYJNE SZKOLENIA

Elementem działań edukacyjnych związanych z wydaniem „Poradnika antykorupcyjnego dla urzędników” było opracowanie programu szkoleniowego dla pracowników instytucji państwowych, którego realizację rozpoczęto w październiku 2010 r. Szkolenia są prowadzone przez funkcjonariuszy Biura, którzy treści teoretyczne ilustrują przykładami zaczerpniętymi z doświadczenia zawodowego. Od października 2010 r. w całym kraju przeszkolono około 50 000 urzędników 

W maju 2014 r. Szef CBA, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych podpisali deklarację o współpracy mającej na celu objęcie patronatem merytorycznym szkoleń i warsztatów służących podnoszeniu kultury compliance, tj. postępowania zgodnego z ładem prawnym w instytucjach działających na rynku finansowym. W tym zakresie funkcjonariusze CBA uczestniczyli w warsztatach i konferencjach obejmujących zagadnienia: zamówień publicznych, whistleblowingu, znaczenia kultury compliance oraz compliance w walce z korupcją.

Na stronie http://szkoleniaantykorupcyjne.edu.pl/ została udostępniona antykorupcyjna platforma e-learningowa w wersji polskiej i angielskiej. Szkolenie podzielono na 3 bloki tematyczne: korupcja w administracji publicznej, korupcja w biznesie oraz społeczne skutki korupcji. Platforma została zaprezentowana na 66. Posiedzeniu Plenarnym Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO), a informacja o tej inicjatywie była również szeroko rozpropagowana z udziałem gremiów krajowych i międzynarodowych. Do tej pory zarejestrowało się na niej ponad 140 000 użytkowników.

do góry