Nawigacja

Szef CBA Andrzej Stróżny

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powierzył pełnienie obowiązków Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzejowi Stróżnemu.

Andrzej Stróżny ur. 3 kwietnia 1970 r.

Jest absolwentem prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1990-1992 odbył zasadniczą służbę wojskową w Żaganiu. Od 1992 r. służył w Policji, gdzie między innymi pełnił funkcje kierownicze w wydziale do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, w tym w pionie zabójstw. Od 2006 roku pełnił służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie kierował Departamentami: Postępowań Karnych, Przeciwdziałania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej oraz Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej. W latach 2008-2015 pracował jako ekspert w pionie zwalczania terroryzmu oraz pionie kontrwywiadu. W grudniu 2015 r. objął stanowisko dyrektora Delegatury ABW w Katowicach, której właściwość miejscowa obejmuje województwa: śląskie, łódzkie, opolskie i małopolskie. Służbę w ABW zakończył w stopniu pułkownika.

W czasie pełnienia służby był wielokrotnie nagradzany państwowymi odznaczeniami, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem Zasłużony dla Straży Granicznej, Brązowym Medalem Zasłużony Policjant.

 

do góry