Nawigacja

Szef CBA Ernest Bejda

Z dniem 19 lutego 2016 r. Premier Beata Szydło powołała Ernesta Bejdę na stanowisko Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezes Rady  Ministrów Beata Szydło na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o CBA z dniem 19 lutego 2016 r. powołała Ernesta Bejdę na stanowisko Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wcześniej,  w dniu 1 grudnia 2015 r., Premier Beata Szydło powierzyła E. Bejdzie pełnienie obowiązków Szefa CBA.  

 

Ernest Bejda ur. 24 września 1973 r.

Absolwent Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie. W 1997 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Po studiach, w latach 1997-1999 odbył aplikację prokuratorską w Warszawie, którą zakończył zdaniem egzaminu prokuratorskiego. Od 2000 r. do 2002 r. pracował w Generalnym Inspektoracie Celnym w Warszawie. W latach 2000-2004 odbył aplikację adwokacką. Po zdaniu egzaminu adwokackiego od 2004 r. pracował jako adwokat prowadząc własną kancelarię. W 2006 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Szefa CBA. Funkcję tę sprawował do 2009 r. W 2010 r. został zwolniony ze służby w CBA. Po zwolnieniu ze służby w CBA pracował między innymi jako radca prawny prowadząc własną kancelarię prawną.

 

do góry