Nawigacja

Współpraca międzynarodowa

Cel współpracy

Celem współpracy jest wymiana najlepszych praktyk, pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawisk korupcyjnych, rozwiązań i instrumentów funkcjonujących za granicą, jak również bieżąca wymiana informacji związana z działaniami operacyjnymi i śledczymi, prowadzonymi przez służby innych państw.

Centralne Biuro Antykorupcyjne współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi i organami ścigania innych państw.

Realizując postanowienia ustawy o CBA, uzależniające nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi od uzyskania zgody Prezesa Rady Ministrów:

Biuro uzyskało dotychczas akceptację na współpracę z 50 krajami oraz 12 organizacjami międzynarodowymi

CBA przynależy ponadto, do organizacji międzynarodowych takich jak między innymi EPAC/EACN - Europejskich Partnerów Przeciwko Korupcji Europejskiej Sieci Antykorupcyjnej. 

W 2013 R. Biuro we współpracy z Komendą Główną Policji  zorganizowało  13-Tą Doroczną Międzynarodową Konferencje (EPAC/EACN),  która odbyła się w Krakowie.

W konferencji wzięło udział 93 uczestników - szefów służb  i instytucji antykorupcyjnych z:  Polski, Malty, Słowacji, Chorwacji, Estonii, Luksemburga,  Niemiec, Rumunii, Szwecji, Francji, Węgier, Irlandii, Danii,  Finlandii, Bułgarii, Litwy, Kosowa, Łotwy, Austrii, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Belgii.

W ramach Programu Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości Komisja Europejska zdecydowała o przyznaniu CBA dotacji na realizację działań „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych”. Współbeneficjentem projektu jest litewska Specjalna Służba Śledcza (STT), a partnerem projektu jest łotewskie Biuro Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji (KNAB).

Realizację działań zaplanowano na 36 miesięcy. Cały projekt składa się z dwóch komponentów:

Przeprowadzenie cyklu 6 międzynarodowych konferencji szkoleniowych o tematyce antykorupcyjnej skierowanych do przedstawicieli administracji publicznej, środowisk naukowych oraz instytucji zaangażowanych w zwalczanie korupcji.

W pierwszych pięciu konferencjach wzięło udział blisko 160 uczestników z: Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Węgier, Chorwacji, Mołdowy, Azerbejdżanu, Czarnogóry, Danii, Macedonii,  Austrii, Słowenii, Bułgarii, Rumunii.

Uruchomienie platformy e-learningowa (stworzenie narzędzi edukacji antykorupcyjnej i komunikacji dla urzędników, przedsiębiorców oraz społeczeństwa w ramach trzech komponentów: korupcja w administracji publicznej, korupcja w biznesie, społeczne skutki korupcji).
 

Platforma e-learningowa

Na stronie https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/ udostępniona została platforma e-learningowa. Platforma przeznaczona jest  dla szerokiego grona odbiorców: administracji rządowej i samorządowej, środowisk biznesowych, ale także społeczeństwa.

Z uwagi na szeroki krąg adresatów, szkolenie podzielono na trzy bloki tematyczne, z których każdy składa się z 20 godzin dydaktycznych:

  1. Korupcja w administracji publicznej;
  2. Korupcja w biznesie;
  3. Społeczne skutki korupcji.

Uczestnicy szkolenia mogą liczyć na wsparcie eksperta, który poprzez narzędzia komunikacji typu czat i forum, będzie odpowiadał na zadawane pytania. Warunkiem zaliczenia szkolenia jest zapoznanie się z poszczególnymi lekcjami, wykonanie ćwiczeń sprawdzających wiedzę oraz zdanie testu końcowego. Ukończenie szkolenia można potwierdzić imiennym dyplomem generowanym na życzenie uczestnika.

Platforma ma na celu podniesienia poziomu społecznej świadomości na temat korupcji oraz jej przeciwdziałania. Jeśli ktoś już posiada podstawową wiedzę, szkolenie pozwala ją usystematyzować i poszerzyć.

 

Warto zobaczyć:

do góry