Nawigacja

AC Projekt

W ramach Programu Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości (ISEC) Komisja Europejska zdecydowała o przyznaniu CBA dofinansowania na realizację działań projektu „Rozwój Systemu Szkoleń Antykorupcyjnych”.

Logo CBA, KNAB i STT

Beneficjentem projektu jest CBA, współbeneficjentem projektu jest litewska Specjalna Służba Śledcza (STT), a partnerem projektu jest łotewskie Biuro Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji (KNAB).

Projekt składa się z dwóch komponentów – cyklu sześciu międzynarodowych konferencji szkoleniowych zaplanowanych na lata 2013-2015 oraz uruchomienia platformy e-learningowej:

  1. Przeprowadzenie cyklu 6 międzynarodowych konferencji szkoleniowych o tematyce antykorupcyjnej skierowanych do przedstawicieli administracji publicznej, środowisk naukowych oraz instytucji zaangażowanych w zwalczanie korupcji.
  2. Uruchomienie platformy e-learningowej (stworzenie narzędzi edukacji antykorupcyjnej i komunikacji dla urzędników, przedsiębiorców oraz społeczeństwa w ramach trzech komponentów: korupcja w administracji publicznej, korupcja w biznesie, społeczne skutki korupcji).

Tematy przewodnie przeprowadzonych konferencji szkoleniowych:

  1. zapoznanie się z funkcjonowaniem, strukturą, kompetencjami i zadaniami instytucji uczestniczących w spotkaniu – wymiana doświadczeń;
  2. legislacja antykorupcyjna: począwszy od tworzenia prawa poprzez jego wdrożenie i stosowanie aż do analizy konkretnych przykładów;
  3. zagrożenia i działania antykorupcyjne w obszarze zamówień publicznych;
  4. mapa korupcji;
  5. czynności operacyjno-śeldcze;
  6. czynności w postaci analizy kryminalnej i strategicznej oraz współpraca międzynarodowa w państwach biorących udział w projekcie.

W dniu 20 maja 2014 na stronie internetowej https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/ została udostępniona platforma e-learningowa. Ponadto w dniu 31 lipca 2014 została uruchomiona angielska wersja platformy. Ponad 32 000 osób już się zarejestrowało oraz wzięło udział w oferowanym szkoleniu.

Czytaj także:

 

 

do góry