Nawigacja

Szef CBA Andrzej Stróżny

Szef CBA Andrzej Stróżny ur. 3 kwietnia 1970 r., polski funkcjonariusz służb specjalnych (ABW, CBA) oraz Policji, żołnierz Wojska Polskiego.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po odbyciu w latach 1990–1992 zasadniczej służby wojskowej w Żaganiu rozpoczął służbę w Policji. Pełnił funkcję Kierownika Sekcji Zabójstw oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Zakończył służbę w Policji w stopniu starszego aspiranta.

1 października 2006 r. rozpoczął służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako pełniący obowiązki Dyrektora Departamentu Postępowań Karnych. Następnie, od 1 kwietnia do 21 listopada 2007 r., był dyrektorem Departamentu Przeciwdziałania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej (przekształconego z dniem 27 września 2007 r. w Departament Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej). W latach 2008–2015 kontynuował służbę w ABW na stanowisku eksperta (w pionie zwalczania terroryzmu i pionie kontrwywiadu). W grudniu 2015 r. objął stanowisko dyrektora Delegatury ABW w Katowicach w stopniu kapitana. Po restrukturyzacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we wrześniu 2017 r. właściwość miejscowa Delegatury ABW w Katowicach obejmowała, oprócz województwa śląskiego, także województwa: łódzkie, małopolskie i opolskie. Służbę w ABW zakończył w stopniu pułkownika.

20 lutego 2020 r. decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego został pełniącym obowiązki Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Z dniem 20 maja 2020 r. Prezes Rady Ministrów powołał płk. Andrzeja Stróżnego na Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W czasie pełnienia służby był wielokrotnie nagradzany państwowymi odznaczeniami, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem Zasłużony dla Straży Granicznej, Brązowym Medalem Zasłużony Policjant.

 

 

do góry