Nawigacja

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji

Celem rządowego programu jest ograniczenie poziomu korupcji w Polsce poprzez wzmocnienie działań prewencyjno-edukacyjnych wśród społeczeństwa i administracji publicznej, a także zwiększenie efektywności zwalczania korupcji.

1 kwietnia 2014 roku uchwałą Nr 37 Rady Ministrów został ustanowiony Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019. Opublikowano go w Monitorze Polskim z 2014 r. poz. 299, a wszedł w życie 29 kwietnia 2014 roku. Program stanowi główny element koordynujący krajową politykę antykorupcyjną.

3 grudnia 2014 w MSW obradował Międzyresortowy Zespół ds. Koordynacji i Monitorowania Wdrażania Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji.

Posiedzeniu przewodniczyła Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska. Zastępcą przewodniczącego zespołu jest Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 20 ministerstw i urzędów centralnych.

Dokumenty:

do góry