Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

22.10.2008 Kontrola CBA w sopockim magistracie

22.10.2008

Szereg nieprawidłowości skutkujących wszczęciem śledztwa przez Prokuraturę Krajową Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Wydział II Zamiejscowy w Gdańsku to efekt kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy gdańskiej delegatury CBA w Urzędzie Miasta Sopot. Kontrolę zakończono we wrześniu.

CBA, realizując swoje zadania ustawowe przeprowadziło kontrolę w Urzędzie Miasta Sopotu. Zakres kontroli obejmował prawidłowość przystąpienia Sopotu do spółki Centrum Haffnera oraz inwestycji związanych z realizacją projektu Centrum Haffnera. Funkcjonariusze CBA przez dziewięć miesięcy szczegółowo analizowali tysiące stron dokumentacji i weryfikowali jej zgodność ze stanem faktycznym oraz obowiązującym prawem. Agenci odebrali także wyjaśnienia i oświadczenia od sopockich urzędników. Specjaliści CBA wykazali szereg nieprawidłowości m.in.: niezgodne z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej wstąpienie Miasta Sopotu do spółki Centrum Haffnera, brak umocowania ze strony Rady Miasta przy wyrażaniu zgody przez Prezydenta oraz Wiceprezydenta Miasta Sopotu na umorzenie udziałów miasta w tejże spółce oraz omijanie przepisów ustaw o gospodarce nieruchomościami, gospodarce komunalnej oraz zamówieniach publicznych w procesie gospodarowania majątkiem gminnym wycenianym na chwilę obecną na ponad 59 milionów złotych.

Na podstawie powyższych ustaleń CBA złożyło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Krajowej Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Wydział II Zamiejscowy w Gdańsku. Na skutek złożonego zawiadomienia Prokuratura wszczęła śledztwo. Postępowanie prowadzone jest w sprawie działania na szkodę interesu publicznego poprzez przekroczenie uprawnień przez urzędników samorządu Miasta Sopotu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Część materiałów śledztwa obejmuje postępowanie przygotowawcze w sprawie wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach na szkodę Gminy Miasta Sopotu przez Prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego i pozostałych członków Zarządu Miasta Sopotu. Powyższe postępowanie zostało wszczęte na polecenie Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, po zapoznaniu się z aktami sprawy i postanowieniem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego w powyższej sprawie.

Temistokles Brodowski, CBA

do góry