Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

12.11.2013 Konferencja EPAC/EACN – po raz pierwszy w Polsce!

12.11.2013

Centralne Biuro Antykorupcyjne wraz z Komendą Główna Policji przy wsparciu EPAC/EACN organizuje 13 Doroczną Konferencję Europejskich Partnerów Przeciwko Korupcji/Europejskiej Sieci Antykorupcyjnej (EPAC/EACN). Jest to międzynarodowe spotkanie, którego głównym tematem jest przeciwdziałanie korupcji oraz nadzór nad działalnością organów ścigania.

Od 13 do 15 listopada odbędzie się po raz pierwszy w Polsce Międzynarodowa Konferencja EPAC/EACN. Spotkanie ma miejsce w Krakowie. Jego współorganizatorami są Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Komenda Główna Policji przy wsparciu EPAC/EACN. Na zakończenie ubiegłorocznej konferencji Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik zaproponował aby 13 Doroczna Konferencja EPAC/EACN miała miejsce właśnie w Polsce. Spotkało się to z akceptacją Zgromadzenia Ogólnego EPAC/EACN.

Głównym zamierzeniem organizowanych dotychczas konferencji jest budowanie oraz utrzymywanie wzajemnych relacji w zakresie współpracy miedzy teoretykami i praktykami w zakresie zwalczania korupcji w administracji publicznej, jak również instytucji nadzorujących pracę organów ścigania. Ideą konferencji jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, a także nowe i skuteczne rozwiązania w tym zakresie.

Oficjalne rozpoczęcie konferencji nastąpi 13 listopada o godzinie 16.00 w Sali Obrad Miasta Kraków. Jeszcze tego samego dnia oraz 14 i 15 listopada spotkanie będzie kontynuowane w ramach zaplanowanych wcześniej paneli. Przewidywany jest udział szefów służb i instytucji antykorupcyjnych z większości krajów europejskich, m.in. z Irlandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Estonii, Norwegii, Szwecji, Czech, Słowacji, Węgier, Hiszpanii, Malty czy Portugalii. 

Utworzone w 2004 r. stowarzyszenie Europejskich Partnerów Przeciwko Korupcji (EPAC) skupia w sobie ponad 60 instytucji antykorupcyjnych. W oparciu o EPAC w 2008 r. powstała Europejska Sieć Antykorupcyjna (EACN) będąca spoiwem sieci kontaktów antykorupcyjnych, zrzeszających blisko 50 struktur państwowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Inicjatywa EPAC/EACN stała się dorocznym przedsięwzięciem podnoszącym oraz budującym świadomość w zakresie zwalczania korupcji wśród przedstawicieli krajów należących do Unii Europejskiej.

Małgorzata Matuszak-Tocha, CBA

 

Na zdjęciu przedstawiciele EPAC, CBA i KGP   Na zdjeciu uczestnicy konferencji zgromadzeni w Sali Obrad Miasta Kraków

Na zdjęciu Szef CBA podczas konferencji prasowej   Na zdjęciu Szefowie EPAC i CBA w drodze na konferencję prasową

do góry