Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

09.12.2013 IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna

09.12.2013

Już po raz czwarty z inicjatywy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika odbyła się Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna. Jej współorganizatorami był Urząd Zamówień Publicznych oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spotkanie zorganizowano w związku z obchodzonym po raz 10 Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Korupcji.

Nie tylko skuteczne zwalczanie korupcji, ale także działania o charakterze prewencyjnym, profilaktycznym i edukacyjnym należą do zadań Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dlatego też po raz czwarty Biuro stało się inicjatorem zorganizowania Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej. Tematem przewodnim spotkania była w tym roku ,,Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych.

Konferencja dzięki życzliwości Marszałek Sejmu została zorganizowana w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jej współorganizatorami był Urząd Zamówień Publicznych oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W spotkaniu uczestniczyło blisko 300 osób reprezentujących między innymi krajowe i zagraniczne instytucje, organizacje i służby zajmujące się zwalczaniem i zapobieganiem korupcji.  

Otwarcie konferencji w Sali Kolumnowej Sejmu RP, rozpoczęli Szef CBA Paweł Wojtunik, Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu Jan Węgrzyn, Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, Prezes UOKiK  Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Prezes UZP Jacek Sadowy, oraz Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Następnie prace kontynuowano w grupach roboczych w zakresie następujących tematów:

  • ,,Wykrywanie nieprawidłowości przy realizacji zamówień publicznych”,
  • ,,Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych a przeciwdziałanie korupcji”.

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji został ustanowiony na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 58/4 z dnia 31 października 2003 roku i upamiętnia ratyfikację przez Państwa – Strony Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji w dniach 9 - 11 grudnia 2003 roku w Meridzie w Meksyku.

 

Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA

Na zdjęciu przemawia Szef CBA podczas IV Konferencji zorganizowanej przez CBANa zdjeciu przy stole konferencyjnym siedzą szefowie instytucji organizujacyh konferencję oraz szefowie NIK i MSW

Na zdjęciu uczestnicy IV Konferencji   Na zdjęciu szefowie instytucji organizujących konferencję podczas konferencji prasowej

do góry