Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

20.11.2014 14. Doroczna Konferencja EPAC/EACN

20.11.2014

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik uczestniczył w 14 Dorocznej Konferencji Europejskich Partnerów Przeciwko Korupcji/Europejskiej Sieci Antykorupcyjnej (EPAC/EACN).

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego został zaproszony przez Prezydenta EPAC/EACN Giovanni’ego Kessler’a, Ministra Spraw Wewnętrznych Bułgarii Yordan’a Bakalow’a i Prezydenta SANS Vladimir’a Pisanchev’a do udziału w Dorocznej Międzynarodowej Konferencji EPAC/EACN, która odbyła się w dniach 17-18 listopada 2014 roku w Sofii (Bułgaria).

Celem konferencji była wymiana doświadczeń i dialog pomiędzy przedstawicielami organów ścigania w tym policji i organów antykorupcyjnych. Tegorocznymi tematami przewodnimi spotkania były: „Wyzwania w prowadzeniu dochodzeń i udowadnianiu spraw korupcyjnych oraz praktyk korupcyjnych wysokiej rangi urzędników państwowych” oraz „Stare i nowe narzędzia nadzoru”.

Utworzone w 2004 r. stowarzyszenie Europejskich Partnerów Przeciwko Korupcji (EPAC) skupia w sobie ponad 60 instytucji antykorupcyjnych. W oparciu o EPAC w 2008 r. powstała Europejska Sieć Antykorupcyjna (EACN) będąca spoiwem sieci kontaktów antykorupcyjnych, zrzeszających blisko 50 struktur państwowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Inicjatywa EPAC/EACN stała się dorocznym przedsięwzięciem podnoszącym oraz budującym świadomość w zakresie zwalczania korupcji wśród przedstawicieli krajów należących do Unii Europejskiej.

W ubiegłym roku Doroczna Konferencja EPAC/EACN odbyła się po raz pierwszy w Polsce. Spotkanie miało miejsce w Krakowie w dniach 13-15 listopada 2013 r. Jego współorganizatorami było Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Komenda Główna Policji.

Konferencja EPAC/EACN po raz pierwszy w Polsce

Jacek Dobrzyński, Rzecznik Prasowy CBA

do góry