Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

10.08.2016 Wizyta studyjna CBA w ukraińskim NABU

10.08.2016
  • Wizyta studyjna CBA w ukraińskim NABU
    Wizyta studyjna CBA w ukraińskim NABU

Wsparcie CBA dla ukraińskiej służby antykorupcyjnej, propozycje szkoleń dedykowanych dla przedstawicieli NABU, obszary potencjalnej współpracy to główne tematy rozmów podczas wizyty studyjnej przedstawicieli biura w Kijowie. Obie służby maju br. podpisały porozumienie o współpracy.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda wraz z delegacją z CBA uczestniczył w oficjalnej wizycie studyjnej w Kijowie na Ukrainie, na zaproszenie Dyrektora Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) Artema Sytnyka. Spotkanie stanowiło rewizytę przedstawicieli CBA w siedzibie ukraińskiej służby antykorupcyjnej.

Przedmiotem spotkania było m.in. zapoznanie się z działalnością oraz zadaniami nowo utworzonego Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy oraz dyskusja na temat przyszłej współpracy pomiędzy CBA i NABU. Obie służby w maju 2016 roku podpisały porozumienie o współpracy, dające podstawę prawną do prowadzenia wspólnych działań.

Głównymi tematami rozmów podczas wizyty studyjnej były m.in. obszary potencjalnej współpracy CBA z NABU, wsparcie CBA dla ukraińskiej służby w ramach jej dalszego rozwoju oraz propozycje szkoleń dedykowanych dla przedstawicieli NABU.

Ostatniego dnia wizyty w Kijowie Szef CBA spotkał się również z kierownictwem Misji Doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie (EUAM - European Union Advisory Mission) oraz kierownictwem ukraińskiej Narodowej Agencji ds. Przeciwdziałania Korupcji (NAPC – National Agency for Prevention of Corruption).

Spotkanie stanowiło okazję do nawiązania pierwszego kontaktu pomiędzy CBA i NAPC. Część zadań NAPC znajduje się również w kompetencjach CBA. Wspólne obszary działalności obu instytucji to m.in. strategia i metodologia antykorupcyjna, konflikt interesów, oświadczenia majątkowe czy też kontrola transparentnego finansowania partii politycznych. Spotkanie między CBA i NAPC umożliwił EUAM, który wcześniej wspierał organizację wizyty przedstawicieli NABU w siedzibie CBA w maju 2016 roku.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry