Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

14.10.2016 „SIENA dla Organów Antykorupcyjnych (S4ACA)"

14.10.2016
  • „SIENA dla Organów Antykorupcyjnych (S4ACA)"
    „SIENA dla Organów Antykorupcyjnych (S4ACA)"

CBA, austriacki BAK i Europol we wspólnym w przedsięwzięciu dotyczącym rozwoju Aplikacji Bezpiecznej Wymiany Informacji (SIENA)

CBA wraz z austriackim Federalnym Biurem Antykorupcyjnym (BAK) oraz z partnerem stowarzyszonym – Europolem zrealizowało projekt "SIENA dla Organów Antykorupcyjnych (S4ACA)", który był współfinansowany z Programu UE "Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007-2013” (ISEC).

Głównym celem projektu było promowanie i rozwijanie współpracy oraz wzajemnego zrozumienia między organami ścigania, innymi organami antykorupcyjnymi i Europolem. Najważniejszym priorytetem przedsięwzięcia było zwiększenie wymiany informacji za pośrednictwem aplikacji bezpiecznej sieci wymiany informacji Europolu, m.in.  poprzez zainicjowanie rozszerzenia i korzystania z aplikacji SIENA (Secure Information Exchange Network Application)  pomiędzy organami antykorupcyjnymi państw członkowskich. W rezultacie projektu CBA uzyskało dostęp do korzystania z kanału SIENA, m.in. dzięki współpracy z polską Policją.

Projekt miał również na celu podniesienie świadomości na temat konieczności bezpiecznej wymiany danych i informacji pomiędzy organami antykorupcyjnymi oraz umożliwienie organizacjom identyfikacji niezbędnych wymagań technicznych i prawnych, tak by były one przygotowane do korzystania z aplikacji bezpiecznej sieci SIENA.  

Podczas realizacji S4ACA uczestnicy projektu komunikowali się między sobą za pośrednictwem Platformy Europolu dla Ekspertów (EPE). EPE zapewniła ciągłą i bezpieczną wymianę informacji m.in. pomiędzy spotkaniami warsztatowymi, seminariami oraz konferencjami. Platforma EPE zagwarantowała, że dokumenty, case studies, ekspertyzy, a także materiały z przygotowań do spotkań były dostępne dla wszystkich uczestników projektu.

W październiku 2016 r. odbyła się konferencja kończąca projekt S4ACA. W ramach tego wydarzenia zaprezentowano wyniki projektu S4ACA oraz rezultaty z jego ewaluacji.

 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry