Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

01.02.2017 Wnioski o areszt dla 4 zatrzymanych ws. reprywatyzacji

01.02.2017

Wobec czterech osób zatrzymanych przez CBA w śledztwie dotyczącym reprywatyzacji w Warszawie prokuratura wystąpiła o tymczasowe aresztowanie.

Funkcjonariusze warszawskiej Delegatury CBA  zatrzymali 30 stycznia  br. pięć osób w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie.

Wśród zatrzymanych są m.in. były urzędnik ze stołecznego ratusza i prawnik. Zatrzymane przez CBA osoby zostały przewiezione do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie usłyszały zarzuty m.in. oszustwa na szkodę spadkobierców polskiego generała, którzy w wyniku działań podejrzanych ponieśli szkodę w wysokości przeszło 27 milionów złotych;  udzielenia i przyjęcia  korzyści majątkowej w wysokości 2 milionów 500 tysięcy złotych;  podrobienia dokumentu pełnomocnictwa i posłużenia się nim w postępowaniu spadkowym przed sądem w Warszawie.

Wobec  jednego z  zatrzymanych  mężczyzn zastosowano środki zapobiegawcze w postaci  m.in. dozoru policji, zakazu opuszczania kraju  oraz poręczenia majątkowego w kwocie  0,5 mln zł. Ten podejrzany, złożył obszerne wyjaśnienia , które znajdują odzwierciedlenie w zgromadzonym w toku śledztwa materiale dowodowym.

Wobec czterech kolejnych podejrzanych,  zatrzymanych  wcześniej przez CBA,  skierowano do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Podstawą wszczęcia śledztwa w tej sprawie było zawiadomienie o nabyciu przez byłego pracownika roszczeń warszawskiego ratusza do jednej z warszawskich nieruchomości, w konsekwencji zaś – nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Wydział Komunikacji  Społecznej CBA

do góry