Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

01.06.2017 Zabezpieczamy dokumenty m.in. w zakładach karnych. Umowy z 2014 r.

01.06.2017

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie dotyczącej m.in. realizacji inwestycji oraz rozliczenia wielomilionowego dofinansowania przyznanego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013” na szkodę instytucji dysponującej środkami publicznymi tj. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Umowy na dofinansowanie zostały podpisane w połowie 2014 r.

W ramach śledztwa agenci CBA z Delegatur w Szczecinie, Białegostoku, Lublina, Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Katowic i Gdańska zabezpieczają dokumenty w ponad 50 lokalizacjach m.in. w firmach, które uzyskały dofinasowanie oraz innych podmiotach gospodarczych, a także w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, Zakładzie Karnym w Czarnem oraz Centralnym Zarządzie Służby Więziennictwa w Warszawie.

Czynności w śledztwie trwają. 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

 

do góry