Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

13.07.2017 Skarbnik nie przestrzegał ustawy antykorupcyjnej

13.07.2017
  • Skarbnik nie przestrzegał ustawy antykorupcyjnej.

Agenci z lubelskiej delegatury CBA przeprowadzili kontrolę przestrzegania ustawy antykorupcyjnej przez Wojciecha Serwatko - Skarbnika Powiatu Lubartowskiego. W efekcie kontroli skierowali do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosek o odwołanie skarbnika z zajmowanego stanowiska.

Delegatura CBA w Lublinie przeprowadziła kontrolę przestrzegania przez Wojciecha Serwatko - Skarbnika Powiatu Lubartowskiego przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

W trakcie kontroli ustalono, że Wojciech Serwatko od 1999 r. do niemalże końca 2016 r. naruszał zakaz o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Skarbnik Powiatu Lubartowskiego łączył tę funkcją z prezesurą Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Brzoza w Kocku.

W pierwszych dniach lutego tego roku kontrolowany skarbnik złożył zastrzeżenia do protokołu kontroli, które jednak nie zostały uwzględnione, o czym został zawiadomiony odrębnym pismem.
W konsekwencji Wojciech Serwatko nie podpisał protokołu kontroli. Kontrolerzy z Lublina skierowali do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosek o odwołanie skarbnika
z zajmowanego stanowiska.

 

T. Brodowski, CBA

do góry