Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

09.10.2017 Zapobieganie korupcji przy 100 mln euro kredytu dla Ukrainy. Umowa CBA i NABU.

09.10.2017

CBA i NABU podpisało we Lwowie umowę o zapobieganiu zagrożeniom korupcyjnym w związku z realizacją umowy między rządem Ukrainy a rządem Polski o udzielenie kredytu 100 mln euro przeznaczonego na zharmonizowanie infrastruktury przygranicznej na terenie Ukrainy.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Dyrektor Narodowego Antykorupcyjnego Biura Ukrainy podpisali porozumienie w sprawie podejmowania współpracy w zakresie wzajemnego wsparcia w trakcie realizowanych działań operacyjno-śledczych i analitycznych. 

Działania będą dotyczyć zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w związku z realizacją umowy między rządem Ukrainy a rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie kredytu w ramach pomocy wiązanej. Umowa przewiduje wyasygnowanie przez Rząd RP kredytu rzędu 100 mln euro przeznaczonego na zharmonizowanie infrastruktury przygranicznej na terenie Ukrainy.

Jednostkami odpowiedzialnymi za koordynację i realizację zadań polegających na współpracy analityczno-operacyjnej oraz wymianie informacji w ramach działań po stronie polskiej będzie Delegatura CBA w Rzeszowie, a po stronie ukraińskiej Terytorialne Biuro NABU we Lwowie.

Już wcześniej, w maju 2016 roku  Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda i Dyrektor Narodowego Antykorupcyjnego Biuro Ukrainy Artem Sytnyk podpisali memorandum o współpracy. To było pierwsze takie porozumienie NABU zawarte z inną zagraniczną służbą antykorupcyjną.

Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy zostało powołane w 2014 r. i  na etapie wyboru jak najlepszego modelu służby zdecydowano,  że  to właśnie m.in. na bazie dotychczasowych  doświadczeń CBA będzie budowana ukraińska służba antykorupcyjna. 

                                                                    Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry