Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

06.11.2017 Wyłudzenie 7.5 mln zł z ARiMR. Przepłacone promocyjne zamówienie w urzędzie miejskim.

06.11.2017

  • Grupa producencka z Wielkopolski zawyżyła wartość zakupionej nieruchomości aż 19. krotnie. 7,5 mln strat rządowej agencji. Jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. przez osobę z byłego kierownictwa poznańskiego Oddziału ARiMR i prezesa spółki-grupy.
  • Biuro promocji Poznania wybrało do produkcji filmu najdroższą ofertę za ponad ćwierć miliona złotych. Wśród odrzuconych była oferta cztery razy tańsza. Jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego dyrektora tego biura.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu złożyła  do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków (art. 231 § 2 kk) przez osobę z byłej dyrekcji  oraz dwóch pracowników Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu.  Opisane w zawiadomieniu  działania wiążą się z wyrządzeniem szkody w majątku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości ok. 7,5 mln zł.

Ustalenia agentów CBA wskazują, że poznański ARiMR  wydał decyzję o przyznaniu  jednej z grup producentów owoców i warzyw wielomilionową dotację  na zakup nieruchomości z magazynami położonej w województwie pomorskim, nie kontrolując i nie weryfikując dlaczego na przestrzeni 8 miesięcy (od sierpnia 2011r.  do maja 2012 r. )  jej wartość wzrosła z kwoty 0,5 mln zł wynikającej z pierwszych dokumentów aż po blisko 9,5 mln zł, która widniała już później, w dokumentach złożonych o konkretne dofinansowanie.

Gwałtowny i skokowy, aż 19. krotny wzrost wartości nieruchomości w tak krótkim okresie budzi uzasadnione wątpliwości, czy celem transakcji nie było wyłudzenie środków publicznych. 

Zawiadomienie CBA obejmuje także prezesa zarządu spółki w zakresie doprowadzenia ARiMR do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie tej instytucji w błąd – przestępstwa oszustwa. Jak ustaliło CBA prezes spółki-grupy, reprezentujący interesy grupy producentów owoców i warzyw,  kupił tę nieruchomość od osoby powiązanej z nim rodzinnie.

CBA wniosło do prokuratury o powierzenie przeprowadzania postępowania w całości poznańskiej Delegaturze  Biura.    

W związku z ustaleniami kontroli prowadzonej przez CBA w Urzędzie Miasta Poznania, dotyczącej zamówień publicznych udzielanych przez Biuro Promocji Miasta w latach 2013-2015 Delegatura CBA w Poznaniu złożyła do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego Dyrektora tego biura.

Sprawa dotyczy niedopełnienia obowiązków i przekroczeniem uprawnień przy wyborze oferty na przygotowanie i produkcję materiałów promocyjnych, filmowych w projekcie  ,,Poznan Convention Bureau”. Wybrano najdroższą ofertę za ponad ćwierć miliona złotych.  Wśród odrzuconych była oferta cztery razy tańsza.

W ocenie agentów CBA przyjęte przez Biuro Promocji Miasta subiektywne, nie dające się zdefiniować i nie wartościowane kryteria, spowodowały, że urząd mógł dowolnie, bez konieczności podania przesłanek i uzasadnienia, odrzucić bądź wybrać ofertę. Tak też się stało.

Najtańsza oferta opiewała na 57,5  tys. zł a wybrano droższą o blisko 200 tys. zł. Brak jest uzasadnienia takiego wyboru.  Pomijając tańsze oferty biuro promocji nie wyjaśniło dlaczego nie dokonano ich wyboru.

Ustalenia kontroli  CBA wskazują, że kwota 200 tys. zł może stanowić szkodę Urzędu Miasta Poznania. Stąd zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. 

Piotr Kaczorek, CBA

 

do góry