Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

29.11.2017 Korupcja w spółce zbrojeniowej – już ósmy zatrzymany

29.11.2017
  • Korupcja w spółce zbrojeniowej – już ósmy zatrzymany

Dwóch kolejnych zatrzymanych w śledztwie dotyczącym ujawnionego w spółce PIT-RADWAR procederu korupcyjnego.

Agenci CBA zatrzymali  na terenie Warszawy i w okolicach Warszawy 2 kolejnych podejrzanych w śledztwie dotyczącym ujawnionego w spółce  PIT-RADWAR, wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, procederu korupcyjnego, w którym uczestniczyło szereg osób, zarówno zatrudnionych w spółce, jak i w podmiotach z nią  kooperujących.

Zatrzymani dziś przez CBA byli związani z jednym z głównych kooperantów spółki zbrojeniowej w zakresie usług cięcia wodą. Udzielili osobie zatrudnionej w spółce korzyści majątkowej oraz jej obietnicy w zamian za działania noszące znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, mogące wyrządzić realną szkodę w mieniu. 

Zatrzymania mają również związek z badanym w ramach prowadzonego śledztwa wątkiem dotyczącym ewentualnego przestępstwa niegospodarności, wyrządzenia znacznej  szkody majątkowej w mieniu spółki na kwotę ok. 500 tys. zł . Ustalenia śledczych wskazują na nieuzasadnione przekazywanie zleceń jednej z firm zewnętrznych.

Zatrzymani zostaną doprowadzeni przez funkcjonariuszy CBA do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie usłyszą zarzuty o charakterze korupcyjnym. Trwają czynności z zatrzymanymi.

Już wcześniej funkcjonariusze z Delegatury CBA w Gdańsku przy współpracy z Żandarmerią Wojskową ustalili, że w jednej ze spółek wchodzących w skład  Polskiej Grupy Zbrojeniowej – PIT RADWAR SA, może dochodzić do procederu korupcyjnego. Konkretne podejrzenia dotyczyły procesu zakupów maszyn, urządzeń i części do nich realizowanych przez zatrudnionych w logistyce tej spółki.

CBA rozpoczęło operację specjalną.

W jej wyniku, 30 czerwca br., agenci CBA zatrzymali w Warszawie dwóch pracowników logistyki spółki zbrojeniowej - w chwilę po przyjęciu gotówki stanowiącej nielegalną prowizję za zakup części. Zatrzymani w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku usłyszeli zarzuty korupcji gospodarczej i zostali decyzją sądu tymczasowo aresztowani. CBA ustaliło, że takich przypadków mogło być wiele, a proceder mógł trwać od lat.

Dwa tygodnie później funkcjonariusze CBA zatrzymali przedsiębiorcę, który zawyżał wartość towarów dostarczanych do spółki z sektora przemysłu obronnego o kilkuprocentową prowizję,  którą po wpłacie pieniędzy za faktury, przekazywał w ramach korzyści majątkowej pracownikowi spółki. Kolejne tygodnie to nowe zatrzymania
i zarzuty – dla pracownika spółki zbrojeniowej i biznesmena działającego w branży elektroniki. We wrześniu agenci CBA zatrzymali w Warszawie byłego pracownika spółki zbrojeniowej. Usłyszał on zarzuty o charakterze korupcyjnym.

Centralne Biuro Antykorupcyjne i Prokuratura Regionalna w Gdańsku informują przedsiębiorców, którzy na skutek składanych im propozycji korupcyjnych dali się uwikłać w ten proceder i którzy wręczyli korzyść majątkową – istnieje możliwości skorzystania z tzw. klauzuli niekaralności wynikająca z art. 296a § 5 kodeksu karnego. 

Zgodnie z kodeksem karnym warunkiem uniknięcia odpowiedzialności karnej jest dobrowolne zawiadomienie organów ściągania – w tym przypadku  Delegatury CBA w Gdańsku lub gdańskiej prokuratury -  przez osobę, która udzieliła lub obiecała udzielić korzyść majątkową, oraz ujawnienie przez nią wszystkich okoliczności przestępstwa, przy czym musi to nastąpić wcześniej, niż organy ścigania w inny sposób dowiedzą się o tym przestępstwie. 

Piotr Kaczorek, CBA

 

do góry