Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

10.01.2018 Nowe zarzuty dla samorządowca

10.01.2018
  • Nowe zarzuty dla samorządowca

Delegatura CBA w Gdańsku w październiku 2017 r. na bazie własnych materiałów skierowała do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezydenta Miasta Gdańska polegającego na  podaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy w złożonej w dniu 30 kwietnia 2013 r. w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdańsku deklaracji, poprzez nie ujawnienie kwoty 124 800 zł dochodów uzyskanych w 2012 roku przez co narażono podatek na uszczuplenie, tj. o czyn z art. 56 § 1 Kodeksu karno–skarbowego.

Materiały zostały włączone do śledztwa, w którym prezydenta i jego małżonka posiadali już status podejrzanych z art. 56§ 1 k.k.s. za złożony przez siebie w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdańsku zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu PIT – 37 za 2011 r. poprzez nieujawnienie źródła środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w 2011 r. w wysokości 326 000,00 zł, przez co uszczuplił podatek dochodowy od osób fizycznych za 2011 r.

W wyniku podjętych ustaleń, prokurator w grudniu 2017 r. wydał postanowienie o uzupełnieniu zarzutów małżeństwu  o kolejny czyn z art. 56 par. 1 kks,  który dotyczy roku oszustwa podatkowego za rok 2012

Obecnie funkcjonariusze Delegatury CBA w Gdańsku w dalszym ciągu prowadzą czynności w celu ustalenia źródeł pochodzenia nieopodatkowanych środków finansowych zgromadzonych przez Prezydenta Miasta Gdańska i jego małżonkę. 

 

Wydział Komunikacji Społecznej  CBA

 

do góry