Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

05.04.2018 Zarzuty dla Prezydenta Gdańska

05.04.2018

Delegatura CBA w Gdańsku w wyniku własnych ustaleń złożyła 2 marca 2018 r. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezydenta Miasta Gdańska w zakresie złożenia w 2013 r. nieprawdziwych deklaracji podatkowych za 2012 r.

Materiały te zostały dołączone do śledztwa już prowadzonego pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Na bazie zebranych przez CBA danych i informacji  prokurator przedstawił wczoraj Prezydentowi Miasta Gdańska zarzuty dotyczące złożenia fałszywego oświadczenie majątkowego za rok 2012. Wg ustaleń CBA w tym oświadczeniu majątkowym mężczyzna podał, iż posiada zasoby pieniężne w kwocie „ok. 120 000 zł”, podczas gdy rzeczywiście, według stanu na koniec 2012, środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły o ponad 148 000 zł więcej. Prezydent Miasta Gdańska zataił  (nie ujawnił w oświadczeniu za 2012 r.)  także fakt posiadania jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym  o wartości ponad 29 000 zł.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Gdańsku w dalszym ciągu prowadzą czynności w celu ustalenia źródeł pochodzenia nieopodatkowanych środków finansowych zgromadzonych przez Prezydenta Miasta Gdańska i jego małżonkę.

Piotr Kaczorek, CBA

do góry