Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Edukacja

05.04.2018 OECD Global Anti-corruption & Integrity Forum

05.04.2018
  • OECD Global Anti-corruption & Integrity Forum
    OECD Global Anti-corruption & Integrity Forum
  • Na zdjęciu z Zastępcą Szefa CBA (po lewej) 
Ambasador, Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy OECD - Prof. Aleksander Surdej
    Na zdjęciu z Zastępcą Szefa CBA (po lewej) Ambasador, Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy OECD - Prof. Aleksander Surdej

Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego dr Grzegorz Ocieczek wziął udział w dorocznym Forum Antykorupcyjnym OECD. 

Globalne Forum OECD ds. Antykorupcji & Integralności jest publiczną, wielostronną platformą Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która kształtuje dialog antykorupcyjny między rządami, kręgami politycznymi, sektorem prywatnym, społeczeństwem obywatelskim i środowiskiem akademickim.

Głównym tematem tegorocznego Global Anti-corruption & Integrity Forum było kształtowanie sprzyjającego środowisko dla uczciwości / integralności w rządzie, biznesie i społeczeństwie oraz stymulowanie uczciwej konkurencji, wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju jak również zmniejszanie różnic nierówności i zwiększanie korzyści globalizacji.

W trakcie spotkań przedstawiciele administracji rządowych prezentowali rozwiązania z zakresu przeciwdziałania korupcji wśród urzędników i promowania etyki w ich krajach. Uczestnicy rozmawiali też o tym, w jaki sposób skutecznie mierzyć poziom uczciwości administracji rządowych państw członkowskich OECD. W pracach grup wzięli udział przedstawiciele Szefa Służby Cywilnej oraz przedstawiciel instytucji wiodącej w zakresie prewencji i działań antykorupcyjnych w Polsce – Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zastępca Szefa CBA dr Grzegorz Ocieczek adiunkt UKSW zabrał głos w dyskusji podczas panelu dotyczącego korupcji w sporcie. Minister Ocieczek przedstawił doświadczenia CBA w zwalczaniu korupcji w sporcie w Polsce oraz poruszył zagadnienie dotyczące korupcji w zakładach sportowych. W sesji wzięli udział m.in. Zastępca Ministra Sportu Francji oraz Dyrektor ds. Prawnych OECD.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry