Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

11.04.2018 Zatrzymania ws. budowy siedziby straży pożarnej w Mysłowicach

11.04.2018

Agenci CBA z Katowic zatrzymali byłego Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach oraz członka komisji przetargowej - eksperta spoza tej służby.  Mężczyźni byli odpowiedzialni za przygotowanie i realizację przetargów na budowę nowej siedziby straży.

Zatrzymań dokonano w miejscu zamieszkania osób podejrzanych.

Zatrzymani przez CBA zostali doprowadzeni do siedziby śląskiej Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące tzw. zakłócania przetargu publicznego oraz składania fałszywych oświadczeń w toku procedury przetargowej. Były Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej usłyszał również zarzuty przekroczenia uprawnień/niedopełnienia obowiązków w związku z pełnioną funkcją publiczną w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla firmy,  na rzecz której został rozstrzygnięty przetarg.

Wielowątkowe śledztwo prowadzone przez Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach i nadzorowane przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach dotyczy nieprawidłowości przy inwestycjach budowlanych realizowanych m.in. na Śląsku,  finansowanych ze środków publicznych i europejskich.

Już wcześniej zostały zrealizowane  wątki tego śledztwa CBA dotyczące wyłudzenia środków z programu operacyjnego „Jessica” zarządzanego przez bank na realizację prywatnej inwestycji w Katowicach oraz budowę nowej siedziby miejskiej jednostki PSP na Śląsku.

Agenci CBA z Katowic zatrzymali w czerwcu ub.r. cztery osoby powiązane z wykonawcą inwestycji tj. firmą budowlaną i jedną osobę, która odpowiadała z ramienia banku za prawidłowy nadzór nad realizacją inwestycji
i wydatkowaniem środków publicznych.

Wg ustaleń śledczych w trakcie reindustrializacji oficyny w centrum Katowic posłużono się nierzetelną dokumentacją finansowo-księgową oraz dokumentacją fotograficzną, która poświadczała nieprawdę, a którą przedłożono w banku. Wartość tej inwestycji wynosiła  ok. 5,5 mln zł, a środki na realizację przedsięwzięcia zostały częściowo uzyskane z programu operacyjnego „Jessica”.

Innym badanym wątkiem są nieprawidłowości przy budowie nowej siedziby komendy miejskiej straży pożarnej za 17,5 mln zł, gdzie główny wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Gros prac związanych m.in. z projektami obiektu oraz przygotowaniem warunków zamówienia wykonywały firmy powiązane z jedną osobą prowadzącą szereg działalności gospodarczych. Usiłowano także ‘’kamuflować’’ przy tym faktycznych dostawców materiałów na tę inwestycję, by w rzeczywistości ukryć ich powiązania.

Pięciu zatrzymanym  wówczas przez CBA zostały przedstawione w prokuraturze zarzuty, w zależności – oszustwa gospodarczego, fałszowania dokumentów i poświadczenia nieprawdy.

Sprawa jest w toku, niewykluczone kolejne realizacje.

 

Piotr Kaczorek, CBA

do góry