Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

18.09.2018 Zarzut niedopełnienia obowiązków dla urzędnika gdańskiego ratusza. Sprawa związana jest ze sprzedażą kamienicy

18.09.2018

Delegatura CBA w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prowadzi wielowątkowe śledztwo  w sprawie nieprawidłowości przy sprzedaży przez Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Budowlani” w Gdańsku w 2015 roku prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy Alei Grunwaldzkiej 597 w Gdańsku wraz z prawem własności do stojącej tam kamienicy (odrębna nieruchomość).

Kamienica w momencie sprzedaży była zamieszkana przez lokatorów komunalnych. Ustalenia agentów CBA wskazują, że sam budynek nie powinien być sprzedany przez spółdzielnię – nie należał do „Budowlanych”, a do Skarbu Państwa – Gminy Miasta Gdańsk i znajdował się w jej  posiadaniu.

Śledztwo gdańskiej Delegatury CBA i prokuratury dotyczy wątku wyprowadzenia z zasobów komunalnych Miasta Gdańska tych lokali mieszkalnych.  Wg ustaleń śledczych przekroczono uprawnienia i nie dopełniono obowiązków, działając na szkodę interesu prywatnego osób tam zamieszkałych, jak i interesu publicznego.

Zarzuty usłyszała w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku ówcześnie pełniąca funkcję Zastępcy Dyrektora Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Kierowniczka Referatu Obrotu Nieruchomości. Ustalenia CBA i prokuratury wskazują, że gdańska wysoka urzędniczka samorządowa, mając wiedzę o sprzedaży kamienicy, nie podjęła odpowiednich działań zmierzających do ochrony gminnych zasobów nieruchomości komunalnych (m.in. uzgodnienie księgi wieczystej, wpisanie ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu, ustanowienie zakazu zbywania), a nawet  wskazała pisemnie, iż kamienica stanowi własność Spółdzielni „Budowlani”, co było sprzeczne z jej własnym, wcześniejszym stanowiskiem i rzeczywistym stanem prawnym budynku. 

W efekcie kamienica została wydana w marcu 2016 roku  nowemu nabywcy, a zasoby mieszkaniowe Miasta Gdańska zmniejszyły się o lokale o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł.

Warto dodać, że ta sama urzędniczka usłyszała z początkiem września br.  zarzuty w innej sprawie prowadzonej przez CBA i Prokuraturę Okręgową, mającej  związek z zaniechaniem dochodzenia w terminie roszczenia należnego Gminie Miasta Gdańsk.

Piotr Kaczorek, CBA

do góry