Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

24.10.2018 Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna EPAC/EACN

24.10.2018

W dniach 22-24 października 2018 roku Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dr Grzegorz Ocieczek – adiunkt UKSW, wziął udział w 18. Dorocznej Międzynarodowej Antykorupcyjnej Konferencji EPAC/EACN (Europejscy Partnerzy Przeciwko Korupcji / Europejska Sieć Antykorupcyjna).

Głównym celem tej międzynarodowej inicjatywy jest przeciwdziałanie korupcji oraz nadzór nad działalnością organów ścigania, budowanie oraz utrzymywanie wzajemnych relacji w zakresie współpracy między teoretykami i praktykami w zakresie zwalczania korupcji w administracji publicznej, jak również instytucji nadzorujących pracę organów ścigania. Ideą konferencji jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, a także nowe i skuteczne rozwiązania w tym zakresie.

W konferencji wzięło udział około 150 uczestników. W jednym z paneli dotyczącym efektywności EPAC/EACN oraz przyszłej działalności tej inicjatywy, głos zabrał Zastępca Szefa CBA, Grzegorz Ocieczek.

Podczas tegorocznego spotkania omówiono m.in. zagadnienia dotyczące: compliance & integrity, regionalnych oraz krajowych projektów mających na celu zapobieganie i zwalczanie korupcji oraz korupcji w systemach ochrony zdrowia. Podczas konferencji podjęto również decyzję o przyjęciu nowych członków do EPAC/EACN.

Utworzone w 2004 r. stowarzyszenie Europejskich Partnerów Przeciwko Korupcji (EPAC) skupia w sobie ponad 60 instytucji antykorupcyjnych. W oparciu o EPAC w 2008 r. powstała Europejska Sieć Antykorupcyjna (EACN) będąca spoiwem sieci kontaktów antykorupcyjnych, zrzeszających blisko 60 struktur państwowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Inicjatywa EPAC/EACN stała się dorocznym przedsięwzięciem podnoszącym oraz budującym świadomość w zakresie zwalczania korupcji wśród przedstawicieli krajów należących do Unii Europejskiej.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zostało przyjęte do EPAC w 2007 roku.

do góry