Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

26.11.2018 Zarzuty w sprawach dotyczących spółki Amber Gold

26.11.2018

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku oraz Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy realizują powierzone przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi czynności w ramach śledztw dotyczących działania spółki Amber Gold i spółek pokrewnych oraz niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych.

W śledztwie prowadzonym przez Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych prokuratura przedstawiła dwóm pracownikom Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz trzem pracownikom Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku.

Zarzuty przedstawiono Dyrektorowi oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Rynku Transportu Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, którzy nie podjęli żadnych działań zmierzających do zawieszenia bądź cofnięcia koncesji spółkom Jet Air Sp. z o.o. (OLT Express Regional Sp. z o.o.), pomimo stwierdzonych licznych nieprawidłowości w ich działaniu.

Pracownikom Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, w tym Kierownikowi Referatu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej, przedstawiono zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych związanych z brakiem prawidłowego postępowania wobec spółek z grupy Amber Gold, w tym zaniechania weryfikacji przekazywanych przez spółkę Amber Gold dokumentów rejestracyjnych, jak i z nieterminowym otwieraniem dla tychże podmiotów obowiązków podatkowych

Z kolei w śledztwie prowadzonym przez Delegaturę CBA w Gdańsku zarzuty prania pieniędzy postawiono byłemu prawnikowi spółki Amber Gold oraz biznesmenowi. Obaj przyjęli i użytkowali drogie samochody zakupione z pieniędzy pochodzących bezpośrednio z przestępstwa.

Dodatkowo biznesmenowi zarzuca się, że  wystawił  dokumenty poświadczające nieprawdę dotyczące usług świadczonych na rzecz innych przedsiębiorstw. Usługi te nie zostały wykonane, a przedsiębiorca osiągnął znaczną korzyść majątkową.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry