Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

16.01.2019 Memorandum o współpracy

16.01.2019
  • Memorandum o współpracy

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda i Przewodniczący bułgarskiej Komisji ds. Zwalczania Korupcji i Przepadku Nielegalnego Majątku Plamen Georgiev podpisali memorandum o współpracy. To pierwsze takie porozumienie bułgarskiego organu antykorupcyjnego (CACIAF) zawarte z inną zagraniczną służbą antykorupcyjną.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda i Przewodniczący bułgarskiej Komisji ds. Zwalczania Korupcji i Przepadku Nielegalnego Majątku Plamen Georgiev podpisali 16 stycznia 2019 roku memorandum o porozumieniu i współpracy.

Komisja ds. Zwalczania Korupcji i Przepadku Nielegalnego Majątku została powołana w styczniu 2018 roku na podstawie ustawy o Zwalczaniu Korupcji i Przepadku Nielegalnego Majątku i jest instytucją niezależną.

CACIAF posiada bardzo szerokie kompetencje w zakresie:

  • przepadku nielegalnego majątku,
  • zarządzania zajętym majątkiem,
  • kontroli oświadczeń majątkowych wysokich rangą urzędników publicznych,
  • konfliktu interesów pośród wysokich rangą urzędników publicznych,
  • prowadzenia śledztw w sprawach korupcyjnych odnośnie wysokich rangą urzędników,
  • w zakresie działań prewencyjnych.

Celem memorandum jest stworzenie podstaw szerszej współpracy i jej implementacji. Deklaracja przewiduje jej wzmocnienie poprzez wzajemne konsultacje, wymianę informacji i doświadczeń w sferach zapobiegania korupcji oraz promowania uczciwości.

Współpraca zakłada między innymi wzajemną pomoc przy realizacji działań dochodzeniowych, operacyjnych, kontrolnych oraz analitycznych, udział w projektach i programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, spotkania eksperckie, wymianę doświadczeń oraz prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych.

do góry