Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

11.03.2019 Oświadczenie CBA

11.03.2019

W związku z kolportowaniem w mediach społecznościowych dokumentu wytworzonego przez byłego funkcjonariusza CBA oświadczam, że:

Autorem wskazanego dokumentu jest funkcjonariusz, który w maju ubiegłego roku został zwolniony z CBA. Wcześniej wobec funkcjonariusza prowadzone było kontrolne postępowanie sprawdzające, tym samym był odsunięty od informacji niejawnych.

Tezy, o których mówi wskazane na wstępie pismo, były weryfikowane przez CBA. Nie potwierdzono opisywanych przez b. funkcjonariusza wydarzeń. Co więcej, sam autor pisma nie dostarczył żadnych dowodów w opisywanej przez siebie sprawie.

Z dotychczas wykonanych czynności wynika jednoznacznie, że informacje zawarte w piśmie b. funkcjonariusza CBA są nieprawdziwe.

T.Brodowski, CBA

 

do góry