Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Łapówka

08.04.2019 Informacja o wynikach działalności CBA w 2018 roku

08.04.2019
  • ©pressmaster/Photogenica

Ujawnienie szkody w mieniu Skarbu Państwa na kwotę blisko 2 mld zł, wartość zabezpieczonego mienia tylko w złotych w wysokości 448 mln, 721 podejrzanych, 30 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw w wyniku przeprowadzonych kontroli, 40 opracowań analitycznych, blisko 6000 przeszkolonych urzędników to tylko niektóre efekty pracy funkcjonariuszy CBA w ubiegłym roku.

W 2018 roku funkcjonariusze CBA prowadzili 567 postępowań przygotowawczych. Jednym z podstawowych kierunków zainteresowania Biura była identyfikacja, rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości gospodarczej, związanej w szczególności z wyłudzeniami podatku VAT oraz środków z funduszy unijnych. W obszarze wyłudzeń skarbowych CBA prowadziło 37 postępowań przygotowawczych. Działania w tym zakresie ukierunkowane były m.in. na rozpoznawanie przestępczej działalności podmiotów gospodarczych zaangażowanych w proceder tzw. karuzel VAT-owskich.

W 2018 r. prowadzono 36 śledztw dotyczących wyłudzeń środków unijnych. Rozpoznawano, wykrywano i zapobiegano m.in. wyłudzeniom przy użyciu nierzetelnych dokumentów, rozliczaniu uzyskanego wsparcia z wykorzystywaniem potwierdzających nieprawdę faktur.

Kontynuowano szereg postępowań przygotowawczych dotyczących reprywatyzacji blisko 200 warszawskich nieruchomości objętych dekretem Bieruta. Zgromadzony materiał pozwolił na przedstawienie zarzutów kilkudziesięciu podejrzanym oraz skierowanie aktów oskarżenia w kluczowych sprawach.

Agenci CBA prowadzili w 2018 r. 145 kontroli, 727 analiz przedkontrolnych i 1422 sprawy kontrolne.

W ramach działań analityczno-informacyjnych CBA przygotowało m.in. 40 opracowań analitycznych przedstawionych właściwym organom i instytucjom. W związku z realizacją ustawowych zadań dotyczących badania konfliktu interesów poddano weryfikacji 4581 oświadczeń i deklaracji.

Ponadto w 2018 roku Biuro koordynowało i prowadziło własne działania w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020. W ramach realizacji zadań własnych CBA rozpoczęło m.in. prace nad stworzeniem jednolitego systemu składania i analizy oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby pełniące funkcje publiczne.

W 2018 r. w ramach działalności edukacyjnej funkcjonariusze CBA przeprowadzili 126 szkoleń w 79 instytucjach. Łącznie przeszkolono 5707 urzędników. Biuro kontynuowało utrzymanie ogólnodostępnej, bezpłatnej platformy ze szkoleniami antykorupcyjnymi. Do końca 2018 roku od początku jej istnienia szkolenia ukończyło 137 189 osób.

Akceptację społecznej pracy funkcjonariuszy CBA odzwierciedlają wyniki badań sondażowych. CBOS. Wyniki najnowszej edycji badania wskazują, że notowania Biura są najlepsze z dotychczasowych, czyli od 2007 roku. CBA pozytywnie ocenia niemal połowa respondentów – 47 %.

Osiągnięte wyniki były możliwe także dzięki współpracy z instytucjami i służbami krajowymi oraz zagranicznymi.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Informacja o wynikach działalności CBA w 2018 roku

 

 

 

 

do góry