Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

07.06.2019 Po kontroli w Międzyzdrojach CBA składa zawiadomienie do prokuratury

07.06.2019

Funkcjonariusze Wydziału Postepowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie, w okresie od dnia 9 sierpnia 2018 r. do dnia 7 maja 2019 r., prowadzili w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach kontrolę określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem Gminy Międzyzdroje, w zakresie powołania do życia oraz działalności spółki z udziałem Gminy -  Międzyzdrojski Rynek Sp. z o.o.

W toku kontroli ustalono, między innymi, iż w związku z powołaniem spółki Międzyzdrojski Rynek nie zostały zastosowane przepisy ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym. Ponadto, nie została stworzona jakakolwiek analiza zasadności powołania tej spółki wraz z partnerem prywatnym ani wniesienia do niej majątku komunalnego w postaci gruntu o wartości 2.718.000,00 zł.

Przedmiotowe działania władz Gminy Międzyzdroje doprowadziły do wyrządzenia tej jednostce samorządowej szkody wielkich rozmiarów w wysokości co najmniej 2.319.063,65 zł.

Mając na uwadze powyższe Delegatura CBA w Szczecinie złożyła 5 czerwca 2019 r.  zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstw niedopełnienia obowiązków a także działania na szkodę Gminy przez funkcjonariuszy publicznych, przez co doprowadzili oni do powstania szkody wielkich rozmiarów w mieniu Gminy Międzyzdroje.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry