Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

03.10.2019 Zawiadomienie do prokuratury po kontroli w Agencji Rozwoju Przemysłu

03.10.2019
  • ©pressmaster/Photogenica

Od 24 kwietnia 2019 r. do 9 września 2019 r. funkcjonariusze lubelskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzili kontrolę w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. dotyczącą sprzedaży akcji Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku S.A.

W 2012 r. zarząd Agencji, pomimo trwającej w Fabryce restrukturyzacji i jej dofinansowania kwotą 20 mln zł zdecydował jednak o sprzedaży posiadanych przez siebie akcji fabryki.

Zgłosiło się dwóch inwestorów – chiński i słowacki. Kontrola CBA wykazała, że przeprowadzona sprzedaż akcji FŁT Kraśnik S.A. została zrealizowana z naruszeniem obowiązującej w ARP S.A. „Procedury zbywania akcji”. Akcje zostały sprzedane chińskiej korporacji za cenę niższą o blisko 39 mln zł od oferowanej przez słowackiego inwestora. Skutkiem czego  wyrządzona została szkoda  w majątku Agencji Rozwoju Przemysłu.

Centralne Biuro Antykorupcyjne w Lublinie skierowało zawiadomienie do Prokuratury Regionalnej w Warszawie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za proces prywatyzacji Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku S.A.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry