Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

13.12.2019 Zastępca Szefa CBA na dorocznej konferencji międzynarodowej EPAC/EACN

13.12.2019
  • Na zdjęciu od lewej przedstawiciel CBA, Szef NABU, Zastępca Szefa CBA, przedstawiciele NABU
    Na zdjęciu od lewej przedstawiciel CBA, Szef NABU, Zastępca Szefa CBA, przedstawiciele NABU
  • Na zdjęciu od lewej przedstawiciel CBA, Szef NABU, Zastępca Szefa CBA, przedstawiciele NABU
    Na zdjęciu od lewej przedstawiciel CBA, Szef NABU, Zastępca Szefa CBA, przedstawiciele NABU
  • Na zdjęciu przedstawiciel CBA podczas prezentacji
    Na zdjęciu przedstawiciel CBA podczas prezentacji

10–12 grudnia 2019 roku Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dr Grzegorz Ocieczek, adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), wziął udział w 19. Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej EPAC/EACN (Europejscy Partnerzy Przeciwko Korupcji / Europejska Sieć Antykorupcyjna).

Głównym zamierzeniem organizowanych dotychczas konferencji jest budowanie oraz utrzymywanie wzajemnych relacji w zakresie współpracy między teoretykami i praktykami w zakresie zwalczania korupcji w administracji publicznej, jak również instytucji nadzorujących pracę organów ścigania. Ideą konferencji jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, a także dyskusja nad nowymi i skutecznymi rozwiązaniami w tym zakresie.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania było „Zrozumienie zasadniczych mechanizmów korupcyjnych – wyzwania globalne i środki prewencyjne” (Understanding underlying mechanisms of corruption – global challenges and preventive measures). Konferencję zorganizował Departament ds. Śledztw Specjalnych Policji Szwecji.

W trakcie  prezentacji National Anti-Corruption Unit poinformowano o uruchomieniu platformy e-learningowej w oparciu o doświadczenia CBA w tym zakresie.

Utworzone w 2004 roku stowarzyszenie Europejskich Partnerów Przeciwko Korupcji (EPAC) skupia w sobie ponad 60 instytucji antykorupcyjnych. W oparciu o EPAC w 2008 roku powstała Europejska Sieć Antykorupcyjna (EACN) będąca spoiwem sieci kontaktów antykorupcyjnych, zrzeszających blisko 60 struktur państwowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Inicjatywa EPAC/EACN stała się dorocznym przedsięwzięciem podnoszącym oraz budującym świadomość w zakresie zwalczania korupcji wśród przedstawicieli krajów należących do Unii Europejskiej.

CBA zostało przyjęte do EPAC w 2007 roku. W 2013 roku było organizatorem 13. Dorocznej Konferencji EPAC/EACN.

do góry