Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

28.09.2020 CBA promotorem zgodności

28.09.2020

Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym.

Przedstawiamy Państwu publikację Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawierającą wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności w sektorze publicznym. Dokument powstał w efekcie realizacji działania 4.2. Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020.

Publikacja przedstawia definicję i cel zgodności oraz komponenty tego programu, a tym samym ogólne ramy, które mogą być wykorzystane do tworzenia i wdrażania programów zgodności w każdym urzędzie w Polsce. Opracowanie adresowane jest w szczególności do kadry kierowniczej.

Należy pamiętać, że compliance służy nie tylko zapewnieniu zgodności działania z powszechnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, ale również przyjętymi kodeksami etyki, kulturą organizacyjną oraz etosem zawodowym, dzięki czemu pozwala instytucji minimalizować ewentualne ryzyka i straty.

Zachęcamy do lektury!

Gabinet Szefa CBA

do góry