Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

29.01.2021 Oświadczenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego

29.01.2021
  • Fot. © Gajus-Images / Photogenica

W nawiązaniu do pojawiających się doniesień medialnych związanych ze śledztwem dotyczącym działań na szkodę spółki Polnord S.A., w tym odnoszących się do nieuzasadnionego powierzenia tego postępowania do prowadzenia CBA, Biuro oświadcza, że śledztwo przeciwko Tomaszowi Sz., Bartoszowi P. i innym podejrzanym o przywłaszczanie środków spółki Polnord S.A. zostało wszczęte z art. 296 kk. Jest to rodzaj przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, określanego często jako „przestępstwo managerskie”.

Czyn ten znajduje się w ustawowym katalogu przestępstw, które pozostają w zakresie właściwości rzeczowej CBA. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dn. 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (zwaną dalej ustawą o CBA), do zadań CBA należy rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie m.in. przestępstw z art. 296 kk, jeżeli pozostają one w związku z korupcją lub działalnością godzącą w interes ekonomiczny państwa.

Przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 1 ust. 4 pkt 3 ustawy o CBA związane jest z działalnością godzącą w interes ekonomiczny państwa, albowiem akcjonariuszami Polnord S.A. były spółki z bezpośrednim udziałem Skarbu Państwa, które to spółki posiadały znaczne pakiety akcji w tym podmiocie gospodarczym. Tym samym ujawnione w toku śledztwa działania na szkodę Polnord S.A. skutkujące wyprowadzeniem z jej majątku kilkudziesięciu milionów złotych w oczywisty sposób uderzały pośrednio w interes Skarbu Państwa, godząc tym samym w interes ekonomiczny państwa.

Dlatego też pojawiające się w przestrzeni publicznej opinie, w szczególności w kwestii ostatniego stanowiska Sądu, o braku właściwości rzeczowej CBA jako służby uprawnionej do prowadzenia przedmiotowego śledztwa nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa i prowadzą jedynie do nieuzasadnionej krytyki podważającej profesjonalizm funkcjonariuszy CBA. W ocenie Biura wysoce niezrozumiałym jest stanowisko Sądu w powyższej sprawie, w którym Sąd dokonał zawężającej interpretacji przepisów prawa określających właściwość rzeczową CBA.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry