Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

07.04.2021 Przetargi za łapówki

07.04.2021
  • Fot. © pressmaster/ Photogenica

Dwie osoby zamieszane w proceder korupcyjny dotyczący realizacji zamówień publicznych na rzecz spółki zajmującej się wykonywaniem odwiertów zatrzymane przez CBA.

Funkcjonariusze poznańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu postępowanie dotyczące podejrzenia przyjmowania korzyści majątkowych przez pracowników spółki zajmującej się wykonywaniem odwiertów. Ustalenia śledczych wskazują, że w latach 2016-2018 przyjmowali ,,gratyfikacje” między innymi w zamian za nadużycie udzielonych im uprawnień oraz niedopełnienie ciążących obowiązków mogących wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową.

To nie pierwsze czynności CBA w tej sprawie. W marcu 2019 roku zatrzymano pięć osób, w tym Dyrektora Departamentu Handlu spółki, specjalistę do spraw sprzedaży w tej spółce i troje przedsiębiorców.

Kolejne czynności i zebrany materiał dowodowy pozwoliły zatrzymać do tej sprawy dwie osoby, w tym przedstawiciela spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz byłego pracownika spółki. Obaj zatrzymani podejrzewani są o udział w korupcyjnym procederze. Według ustaleń śledczych, przedstawiciel spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na przełomie lat 2016-2017 wręczył ponad 750 tys. zł korzyści majątkowych, zatrzymanemu wcześniej do sprawy Dyrektorowi Departamentu Hadlu, w zamian za doprowadzenie do rozstrzygnięcia przetargów na korzyść jego firmy. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że łapówki przekazywane były na konta bankowe  specjalnie w tym celu założonych firm, jako zapłata za rzekome usługi, które faktycznie nie zostały zlecone i wykonane.

Drugi z zatrzymanych uczestniczył w procederze ujawniając istotne informacje dotyczące procedur przetargowych.

Obaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym zakaz kontaktowania z podejrzanymi, poręczenia majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz dozór Policji.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry