Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

09.07.2021 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, w sprawie dwóch podejrzanych w tzw. „aferze podkarpackiej”

09.07.2021
  • Fot. © mbongo / Photogenica

W dniu 28 czerwca 2021 r., Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wydał wyrok w sprawie dotyczącej oskarżonych w jednym z wątków tzw. „afery podkarpackiej”:

Tadeusz Ch. – były Kierownik Działu Kontroli Podatkowej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie, oskarżony był o przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wobec oskarżonego Tadeusza Ch. w całości utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 8 sierpnia 2019 r., skazujący Tadeusza Ch. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 2 lat, karę grzywny oraz zakaz zajmowania stanowisk w organach administracji zajmujących się podatkami na okres 3 lat.

Zygmunt P. – prezes zarządu jednej z rzeszowskich spółek, oskarżony był o przedłożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, poświadczającej nieprawdę dokumentacji w celu uzyskania dotacji w kwocie 2 034 000,00 zł oraz wprowadzenie w błąd pracowników nadzorujących wykonanie projektu współfinansowanego ze środków UE, celem doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 1 440 000,00 zł oraz usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 594 000 zł.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie, wymierzając oskarżonemu karę 3 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny.

Nadto Sąd Apelacyjny w Rzeszowie orzekł na rzecz oskarżyciela posiłkowego tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego kwotę 700 000 zł tytułem obowiązku częściowego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, uwzględniając iż na konto oskarżyciela posiłkowego, została już wpłacona kwota 740 000 zł jako częściowy zwrot dotacji.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone było przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Rzeszowie.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry