Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

21.07.2021 Sprawa prywatyzacji radomskiej Fabryki Łączników – akt oskarżenia

21.07.2021
  • Fot. © AerialMike/ Photogenica

Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku skierował do sądu akt oskarżenia w sprawie dotyczącej działania na szkodę Fabryki Łączników Radom S.A. Śledztwo prowadzili funkcjonariusze warszawskiej Delegatury CBA.

Delegatura CBA w Warszawie pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku prowadziła postępowanie dotyczące działania na szkodę Fabryki Łączników Radom S.A., poprzez zawieranie niekorzystnych dla spółki transakcji, wystawianie i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT, doprowadzenia do upadłości spółki oraz udaremnienia zaspokojenia wierzycieli spółki poprzez zbywanie oraz pozorne obciążanie składników swego majątku.                                 

W wyniku prowadzonych czynności skierowano akt oskarżenia przeciwko Stanisławowi J. o przywłaszczenie na szkodę Fabryki Łączników w Radomiu kwoty 185 000 zł, wystawienie poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz wyrządzenie spółce znacznej szkody majątkowej w łącznej kwocie 626 249 zł poprzez zawieranie niekorzystnych umów z powiązanymi ze sobą podmiotami.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry