Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

08.11.2021 Wójt i rzeczoznawca z zarzutami

08.11.2021
  • Fot. CBA

Samorządowiec i rzeczoznawca majątkowy z zarzutami w związku ze śledztwem prowadzonym przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuraturą Okręgową w Gdańsku. Ustalenia śledczych wskazują na wyrządzenie szkody w majątku Gminy Stary Targ w wysokości co najmniej 600 tys. zł.

Delegatura CBA w Gdańsku prowadzi wspólnie z gdańską Prokuraturą Okręgową postępowanie dotyczące nieprawidłowości związanych z przeprowadzeniem w 2014 r. zamówienia publicznego, dotyczącego rekultywacji terenu po byłej żwirowni na terenie Gminy Stary Targ z możliwością eksploatacji kruszywa. Ustalenia śledczych wskazują na dwukrotną bezprawną zmianę zapisów umowy, stawiającą firmę w uprzywilejowanej pozycji poprzez umożliwienie jej prowadzenia wydobycia kopalin w dłuższym okresie czasu oraz z większej powierzchni gruntu.

W toku prowadzonych czynności badany jest także wątek dotyczący strat finansowych Gminy związanych z umarzaniem w latach 2013-2016 podatku od nieruchomości.

Śledztwo zostało wszczęte w styczniu 2019 r. wskutek skierowanego przez Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Gdańsku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W wyniku prowadzonych czynności prokurator przedstawił zarzuty Wójtowi Gminy Stary Targ w związku z niedopełnieniem przez niego obowiązków i przekroczeniem uprawnień oraz rzeczoznawcy majątkowemu z Dzierzgonia, w związku z poświadczeniem nieprawdy w sporządzonym operacie szacunkowym, w oparciu o który sprzedano nieruchomość z mienia Gminy Stary Targ.

W śledztwie status podejrzanego posiada łącznie pięć osób, w tym przedstawiciele firm uczestniczących w postępowaniu przetargowym oraz urzędnicy, którym zarzuca się wyrządzenie szkody w majątku Gminy Stary Targ  w wysokości co najmniej 600 tys. zł.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

           

 

 

 

 

do góry