Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

29.12.2021 Oświadczenie CBA

29.12.2021
  • Fot. CBA

Informacja medialna o odejściu z CBA około 200 osób wprowadza opinię publiczną w błąd.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej doniesieniami o rzekomym odejściu z Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2021 roku około 200 osób informujemy, że nie jest to prawdą.

Tegoroczne odejścia ze Służby stanowią naturalną fluktuację kadr i wynikają z nabycia przez część osób zatrudnionych w Biurze praw emerytalnych lub ich sytuacji osobistej, co nie odbiega od procesu migracji osób zatrudnionych w CBA w latach poprzednich, który utrzymuje się na stałym poziomie 5 %. Wyjątkiem jest rok 2010, w którym z CBA odeszło około 10 % stanu osobowego Biura, co stanowiło przejaw dysfunkcjonalnej fluktuacji osób zatrudnionych w Służbie.

Ponadto w CBA realizowana jest spójna polityka finansowo-kadrowa zamykająca rok na satysfakcjonującym poziomie. Zagwarantowane środki w budżecie na 2022 rok pozwalają patrzeć z optymizmem na dalszy rozwój Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

CBA w corocznej informacji o wynikach działalności publikuje dane dotyczące również spraw kadrowych. Informacja ta jest dostępna na stronie internetowej Biura.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry