Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

29.04.2022 Zatrzymani za powoływanie się na wpływy

29.04.2022
  • Fot. CBA

Dwie kolejne osoby z zarzutami płatnej protekcji. Śledztwo prowadzone przez CBA i Prokuraturę obejmuje ponad 20 podejrzanych i zarzuty sięgające ponad 4 mln zł korzyści majątkowych.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Rzeszowie zatrzymali dwóch przedsiębiorców zamieszkałych w woj. mazowieckim i zachodniopomorskim. Mężczyźni w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej usłyszeli zarzuty płatnej protekcji. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w tym poręczenia majątkowe, zakaz opuszczania kraju, dozór Policji i zakaz kontaktowania z innymi podejrzanymi.

Ustalenie poczynione w toku prowadzonego postępowania wskazują, że podejrzani powoływali się na wpływy w instytucjach publicznych tj. w urzędzie miasta i w sądzie rejonowym. W zamian za korzyść majątkową w kwocie 100 tysięcy złotych podjęli się bezprawnego załatwienia spraw na polegających na zwolnieniu z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości oraz wydzierżawieniu przez syndyka zakładu produkcyjnego spółdzielni cukierniczej znajdującej się w stanie upadłości.

Jednocześnie przeszukano miejsca zamieszkania podejrzanych celem zabezpieczenia dowodów oraz środków finansowych.

Przeprowadzone czynności to kolejny etap wielowątkowego postępowania dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw korupcyjnych. Czyny te polegały na powoływaniu się w latach 2019 – 2020 w Warszawie i innych miejscowościach na terenie kraju, na wpływy w instytucjach państwowych i w krajowych jednostkach organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi. Ponadto członkowie grupy podejmowali się pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe.

Osoby tworzące grupę przestępczą w samym 2020 roku przyjęły korzyści majątkowe w kwocie ponad 4 mln zł w zamian za podjęcie się załatwienia spraw w organach ścigania, ministerstwach, urzędach centralnych, sądach, organach celno – skarbowych oraz w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Aktualnie w sprawie występuje ponad 20 podejrzanych, którym ogłoszono kilkadziesiąt zarzutów popełnienia przestępstw płatnej protekcji, nielegalnego posiadania broni, handlu narkotykami i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec 15 z nich decyzją Sądu stosowane było tymczasowe aresztowanie.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

 

do góry