Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

20.12.2022 Kontrola w gminie Kondratowice

20.12.2022

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA we Wrocławiu prowadzą od 15.12.2022 r.  kontrolę przestrzegania przez gminę Kondratowice określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie przygotowania, udzielania i realizowania zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Kondratowice. Postępowanie obejmuje lata 2019-2022.  Zakończenie kontroli planowane jest na dzień 15.03.2023 r.

Postępowanie, zgodnie z treścią ustawy o CBA, może jednak zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

Zespół Prasowy CBA

do góry