Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

26.02.2024 Przedsiębiorcy z „fabryki faktur” z zarzutami

26.02.2024
  • mężczyzna bada z lupą fakturę
    Zespół Prasowy CBA

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali czterech przedsiębiorców posługujących się nierzetelnymi fakturami VAT. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Zorganizowana grupa przestępcza wystawiająca nierzetelne faktury.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Przedmiotowe postępowanie przygotowawcze dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wystawianiem i handlem fikcyjnymi fakturami na ogromną skalę. W ramach prowadzonego przestępczego procederu „fabryki faktur”, przedsiębiorcy wystawili w latach 2019–2023 nierzetelne faktury VAT, w wyniku których straty Skarbu Państwa szacowane są na kwotę co najmniej 15 milionów złotych.

Dnia 8 lutego 2024 roku, na podstawie postanowień Prokuratora, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie oraz we Wrocławiu zatrzymali czterech przedsiębiorców, dwie kobiety i dwóch mężczyzn posługujących się nierzetelnymi fakturami VAT, w celu bezprawnego obniżenia należności podatkowych na szkodę Skarbu Państwa. Łączna kwota uszczuplonego przez nich podatku od towaru i usług przekracza 820.000 zł. Przedsiębiorcy posługiwali się nierzetelnymi fakturami z branży budowlanej, reklamowej oraz spożywczej. Zatrzymania zostały dokonane na terenie województwa mazowieckiego i dolnośląskiego. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali przeszukań miejsc zamieszkania, w trakcie których zabezpieczono materiał dowodowy w postaci faktur oraz środki pieniężne. W toku prowadzonego przeszukania ujawniono i zabezpieczono również susz roślinny. W związku z tym, na miejsce czynności wezwano funkcjonariuszy z właściwej miejscowo komendy policji .

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 271a kk oraz z art. 56 § 1 kks i z art. 62 § 2 kks.

Zastosowane środki zapobiegawcze w śledztwie

Wobec wszystkich zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju. Na poczet zabezpieczenia przyszłych kar zabezpieczono majątek o łącznej wartości przekraczającej 340.000 zł tysięcy złotych.

Wielowątkowe śledztwo

To szósta realizacja w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. W sprawie łącznie jest 31 podejrzanych, którym przestawiono 69 zarzutów. Aktualnie wobec trzech osób kierujących zorganizowaną grupą przestępczą z „fabryki faktur” stosowane jest tymczasowe aresztowanie.

 

Zespół Prasowy CBA

do góry