Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

04.03.2024 Wielkopolscy przedsiębiorcy „fabryki faktur” zatrzymani

04.03.2024

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu zatrzymali dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem fikcyjnych faktur na łączną kwotę ponad 5 milionów złotych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Poznaniu.

Wielkopolska „fabryka pustych faktur”

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu, prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, śledztwo w sprawie wystawienia, a następnie posługiwania się, w latach 2016–2018 fakturami poświadczającymi nieprawdę, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Faktury wystawiane były w związku z realizacją fikcyjnych usług, polegających na drukowaniu i roznoszeniu zaproszeń na pokazy handlowe. Łączna wartość faktur przekroczyła kwotę 5 000 000,00 zł.

Dwóch członków zorganizowanej grupy z zarzutami fałszerstwa

Ze zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym wynika, że przedsiębiorcy w ramach prowadzonych działalności gospodarczych wielokrotnie posługiwali się fikcyjnymi fakturami, używając ich w rozliczeniach ze Skarbem Państwa, co doprowadziło do wielomilionowych uszczupleń podatkowych. Nadto, członkowie „fabryki faktur” podejmowali czynności, mające na celu udaremnienie lub utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków finansowych pochodzących z przestępstw karno – skarbowych.

Dnia 7 lutego 2024 roku na podstawie postanowień Prokuratora funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego dokonali zatrzymania dwóch mężczyzn.

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. z art. 258 k.k., art. 271a k.k. oraz art. 299 k.k.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Wobec podejrzanych Prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze, między innymi w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego w kwocie 20 000,00 zł oraz zakazu kontaktowania się z osobami objętymi zarzutami w śledztwie.

Sprawa jest rozwojowa

To pierwsza realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym.

 

Zespół Prasowy CBA

do góry