Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

19.03.2024 Wyłudzone dotacje z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

19.03.2024
  • Mężczyzna w garniturze trzyma w dłoniach banknoty polskie
    fot.CBA

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku zatrzymali cztery osoby w sprawie wyłudzenia dofinansowania ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Wyłudzenie dotacji ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w sprawie wyłudzenia dofinansowania na cele związane z ochroną miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych. Prowadzone postępowanie przygotowawcze dotyczy okresu 2020–2021.

Jak wynika z ustaleń prowadzonego postępowania ze Skarbu Państwa wyłudzono ponad 5 milionów złotych oraz usiłowano wyłudzić przeszło 3,5 miliona złotych.

Cztery osoby zatrzymane z zarzutami oszustwa

Dnia 22 lutego 2024 roku na podstawie postanowień Prokuratora, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku, na terenie województwa pomorskiego zatrzymali cztery osoby, w tym trzy kobiety.

W toku przeszukań funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli dokumentację oraz sprzęt elektroniczny mogący stanowić dowód w sprawie.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, gdzie usłyszeli zarzuty  z art. 286 k.k., art. 297 k.k. oraz art. 299 k.k. i inne.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, na wniosek Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, wobec jednej osoby Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Wobec trzech osób podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zakazu kontaktowania sią ze współpodejrzanymi.

Sprawa jest rozwojowa

To pierwsza realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Sprawa ma charakter rozwojowy.

 

Zespół Prasowy CBA

do góry