Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

27.03.2024 Pranie pieniędzy i milionowe straty Skarbu Państwa

27.03.2024
  • Woman in a bank
    CBA

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali pracownika banku pod zarzutem prania pieniędzy. Śledztwo w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej „produkującej” nierzetelne faktury VAT nadzoruje Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Grupa przestępcza produkująca faktury VAT

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie wspólnie z Krajową Administracją Skarbową prowadzą śledztwo pod nadzorem Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej, którą tworzyły powiązane podmioty gospodarcze. Grupa przestępcza, działająca w latach 2018 – 2022, zajmowała się wytwarzaniem i wykorzystywaniem nierzetelnych faktur VAT do rozliczeń należności publicznoprawnych. Na podstawie tych dokumentów składano nierzetelne deklaracje podatkowe i pomniejszano w ten sposób faktyczne należności podatkowe. Przestępstw podatkowych dopuszczały się głównie podmioty powiązane z osobami pochodzenia południowo-azjatyckiego. W wyniku działalności przestępczej grupy Skarb Państwa poniósł straty szacowane na 24 miliony zł.

Pracownik banku z zarzutami prania brudnych pieniędzy

Dnia 14 marca 2024 roku funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali kobietę zatrudnioną w jednym z warszawskich banków. Z ustaleń postępowania przygotowawczego wynika, że kobieta ułatwiała wprowadzanie do systemu bankowego gotówki pochodzącej z przestępstw skarbowych. Przestępstwo polegało na wpłatach gotówkowych w różnych walutach na rachunki bankowe.

Zatrzymanie na podstawie postanowienia Prokuratora dokonano na terenie Warszawy. Kobieta została doprowadzona do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszała zarzuty z art. 299 § 1 i § 2 k.k.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Wobec podejrzanej Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami.

Sprawa jest rozwojowa

To druga realizacja w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. W sprawie łącznie jest 10 podejrzanych, którym Prokurator przedstawił 32 zarzuty.

Założyciel zorganizowanej grupy przestępczej, wytwarzającej i posługującej się nierzetelnymi fakturami przebywa obecnie w areszcie śledczym.

Niewykluczone są kolejne czynności w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Sprawa jest rozwojowa.

 

Zespół Prasowy CBA

do góry