Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

28.06.2024 Konflikt interesów tematem konferencji CBA

28.06.2024
  • CBA

W dniach 25-26 czerwca 2024 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne zorganizowało konferencję pn. „Konflikt interesów jako preludium korupcji”. Wydarzenie zostało objęte patronatem Minister Zdrowia oraz Ministra Obrony Narodowej.

W przemówieniu otwierającym konferencję Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pani Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak wskazała na istotę problematyki dotyczącej konfliktu interesów oraz przedstawiła działania, jakie podejmują funkcjonariusze Biura w celu budowania transparentnej i efektywnej administracji publicznej.

Ministra Koordynatora Służb Specjalnych reprezentował gen. bryg. rez. dr n. med. Stanisław Żmuda. Z ramienia Ministerstwa Zdrowia udział w konferencji wziął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia dr n. med. Marek Kos. Obecni byli także przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia – Prezes NFZ dr Filip Nowak, Zastępcy Prezesa NFZ Miłosz Anczakowski i Marek Augustyn, Prezes Agencji Oceny Technologii i Taryfikacji Daniel Rutkowski oraz Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. W konferencji udział wzięli również delegaci z OLAF, NIK, UZP, Fundacji im. S. Batorego, Służby Cywilnej, Komendy Głównej Policji, ABW, KAS, Żandarmerii Wojskowej, Prokuratury Regionalnej w Łodzi, Agencji Uzbrojenia, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Prelegenci przybliżyli zagadnienie konfliktu interesów, nie tylko z perspektywy krajowej, ale także międzynarodowej i społecznej. Przedstawicielka Europejskiego Urzędu ds. Nadużyć Finansowych (OLAF) Pani Agnieszka Kuszka-Jagielska przedstawiła definicję konfliktu interesów w aktach prawnych Unii Europejskiej oraz omówiła przykłady takich działań. Perspektywę społeczną tego zagadnienia nakreślił prof. SGH, dr hab. Grzegorz Makowski z Fundacji im. Stefana Batorego.

Po części plenarnej odbyła się debata, w której udział wzięli paneliści: gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, gen. bryg. rez. dr n. med. Stanisław Żmuda, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia Pani Katarzyna Galas i Krzysztof Czajkowski, Pani prok. dr Krystyna Patora z Prokuratury Regionalnej w Łodzi, Pan Tomasz Młynarski z Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz funkcjonariusz Departamentu Analiz CBA. Podczas dyskusji, poza formalnymi aspektami, poruszono także problematykę perspektywy pacjentów, a także osób bezpośrednio objętych formalnymi regulacjami w zakresie konfliktu interesów.

Z kolei wystąpienia wieloletnich praktyków – Pana Łukasza Andrzejczyka, reprezentującego Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji czy Pani Marleny Połetek-Fudali z Najwyższej Izby Kontroli – stały się przyczynkiem do dyskusji o potrzebie dostosowywania działań w obszarze konfliktu interesów do stale zmieniających się wyznań. Nie sposób także pominąć uwag prezentowanych przez przedstawiciela Służby Cywilnej radcy Krzysztofa Banasia, przedstawicielek Urzędu Zamówień Publicznych Katarzyny Tyc-Okońskiej oraz Brygidy Brańko, którzy wskazali, jak ważne dla stabilizacji zarządzania konfliktem interesów są procedury oraz wiedza odpowiednio dobranych ekspertów. Wyzwania edukacyjne i konieczność podnoszenia świadomości w tym zakresie omówił Naczelnik Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA we Wrocławiu.

Żywe dyskusje podczas konferencji były okazją do wymiany doświadczeń i poglądów ekspertów z wielu instytucji publicznych, a także wskazały na potrzebę organizacji kolejnych edycji w przyszłości.

do góry