Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dla mediów

Zespół Prasowy CBA:

Uwaga: 

Zespół Prasowy CBA odpowiada na korespondencję elektroniczną pochodzącą wyłącznie od dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, nazwę redakcji i numer telefonu. Zespół Prasowy nie odpowiada na korespondencję w przypadku braku wskazania danych umożliwiających identyfikację nadawcy jako dziennikarza, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe.

Zespół Prasowy CBA nie udziela porad prawnych, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa, nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów oraz zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na przesłane zapytania naruszające wyżej wymienione zasady.

Zespół Prasowy CBA informuje o efektach działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego poprzez publikację komunikatów prasowych na oficjalnej stronie internetowej.

Wykorzystanie w całości lub części zawartych w serwisie tekstów oraz materiałów zdjęciowych, filmowych i dźwiękowych wymaga podania źródła.

Skrzynka pocztowa nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych.

Zawiadomienia o przestępstwie można dokonać dzwoniąc na numer 800 808 808, za pośrednictwem poczty na adres sygnal@cba.gov.pl lub osobiście w wyznaczonej siedzibie Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

do góry