Nawigacja

Zgłoś korupcję

Zadzwoń pod numer 800 808 808 lub napisz na adres sygnal@cba.gov.pl

Bezpośrednia rozmowa telefoniczna z funkcjonariuszem Biura możliwa jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16:15. W pozostałych godzinach i w dni wolne od pracy można pozostawić wiadomość nagraną na rejestratorze zgłoszeniowym.

Wypełnij formularz zgłoszenia korupcji

Zgłoś korupcję osobiście:

Rozmowa wstępna – bez wykonywania czynności procesowych - dotycząca rozpoznania sprawy oraz możliwości wszczęcia działań przez CBA:

ul. Poleczki 3

02-822 Warszawa 

Procesowe złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym na podstawie art. 143 § 1 pkt 1 i 2 oraz 304 kodeksu postępowania karnego:

ul. Poleczki 3

02-822  Warszawa

Informujemy, że funkcjonariusze CBA wykonują czynności tylko w zakresie właściwości CBA i w tym zakresie przysługują im uprawnienia procesowe Policji, wynikające z przepisów kpk. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa nie może opierać się na bezpodstawnych sformułowaniach, przypuszczeniach i domysłach, ale musi być oparte na racjonalnych i wiarygodnych przesłankach. Złożenie zawiadomienia o przestępstwie niepopełnionym penalizowane jest w art. 238 kodeksu karnego.

do góry