Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna"

08.03.2018

19 grudnia 2017 r. Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku rozpoczęła w Ekologicznym Związku Gmin "Działdowszczyzna" kontrolę określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielenia przez Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" wybranych zamówień publicznych na odbieranie, zbieranie i transport odpadów komunalnych na terenie Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w latach 2013-2016. 

 

Kontrolajest w toku.

do góry