Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

23.03.2018 Zakończona kontrola w WSPol. w Szczytnie. Jest śledztwo

23.03.2018

Zakończyła się kontrola białostockiego CBA dotycząca przebudowy strzelnicy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Kontrola dotyczyła  określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w związku z realizacją inwestycji pn. „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj przebudowy strzelnicy krytej zlokalizowanej na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad jego realizacją”. Kontrola obejmowała okres 2015-2017. Wartość kontrolowanej inwestycji to 4 295 000,10 zł.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na  braku nadzoru nad realizacją przebudowy strzelnicy oraz kontrolowania rozliczeń robót wynikających z umowy zawartej z wykonawcą a także pracą Sekcji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami WSPOL, niezgodność zakresu odebranych prac z protokołami odbioru oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, brak osoby odpowiedzialnej z ramienia WSPOL, która by dokonywała jakiejkolwiek segregacji materiałów rozbiórkowych i wydawała zgodę na ich ponowne użycie oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentach.

Całość materiałów z kontroli trafi do śledztwa prowadzonego przez Delegaturę CBA w Białymstoku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Piotr Kaczorek, CBA 

do góry